Witamy na stronie internetowej projektu Najlepszy pracownik – MAMA.

Inicjatywa ta skierowana jest do kobiet, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym. Beneficjentkami projektu mogą być zarówno kobiety, które są w trakcie ww. przerwy, jak też kobiety, które planują taką przerwę w pracy i żywią obawę w związku ze swoim późniejszym powrotem na rynek pracy. Beneficjentki to też młode kobiety, wkraczające na rynek pracy i pragnące pogodzić macierzyństwo z rozwojem zawodowym, jak i te kobiety, które dotknęło bezrobocie bądź dyskryminacja zawodowa w związku z przerwami w pracy, związanymi z macierzyństwem.

Projekt ma za zadanie wyrównanie szans na rynku pracy i zapobieganie dyskryminacji zawodowej kobiet, które powracają na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz kobiet wkraczających na rynek pracy.